NEOVEIL Emilebilir Poliglikolik Asit Yama

neoveil_baner

NEOVEIL, (PGA) Poliglikolik Asit’ten üretilen, iyileşmesi uzun zaman almayan bölgelere uygulanan, absorbe edilebilen güçlendirme malzemesidir ve yararları klinik çalışmalarda kanıtlanmştır.

ÖZELLİKLERİ

1.NEOVEIL, özel süreçlerden geçmiş elastik ve dokuma olmayan bir üründür.

2.NEOVEIL, emilebilir bir Poliglikolik Asit materyalidir ve tamamen emilimi yaklaşık olarak 15 hafta sürer.

3.NEOVEIL, Poliglikolik Asit’ten üretildiği için biyolojik uyumludur.

4.NEOVEIL, klinik uygulamalar sırasında Noeveil ile dokuların ayrımının kolay olabilmesi için Solvent Green 3 ile renklendirilmiştir.

5.Bu ürün Etilen Oksit Gazı (EOG) ile strelize edilmiştir.Herhangi bir işlem uygulamadan direkt olarak kullanılabilir.

BİLEŞENLERİ

POLİGLİKOLİK ASİT

ETKİSİ

Ürünün insan vücudundaki dayanımı hidroliz yoluyla tedrici olarak azalır, daha sonra ürünün emilimi gerçekleşir ve son olarakta metabolize edilir. Emilim sürecinde ilk olarak dayanım daha sonra tedrici olarak kütle azalır ve yaklaşık 15 hafta içerisinde ürünün emilimi gerçekleşir.

Aşağıdaki tablo ürünün 37 cْ ‘de serum fizyolojiğe batırıldıktan sonra gerilme direncinde meydana gelen değişimi göstermektedir.

GÜNLER (EMİLİMDEN SONRA)     ORTALAMA DAYANIM SÜRESİ

          10 GÜN                                                        %50

          20 GÜN                                                        %20

          30 GÜN                                                         %0

DOKU REAKSİYONU

Implantasyondan 1 hafta sonra PGA telleri arasında lökosit hücreler ve fibroblastların süzülümü gözlemlenmektedir.

Implantasyondan 11 hafta sonra PGA iplikleri büyük oranda azalmış ve emilimi gerçekleşmiştir.

Implantasyondan 15 hafta sonra PGA iplikleri tamamen emilmiştir.

ÇEŞİTLERİ

Örtü Tip ( Sheet Type)

Tüp Tip ( Tube Type)

ÖRTÜ TİP (SHEET TYPE)

Kullanım alanları: 

Akciğer

Karaciğer

Pankreas

Oral cerrahidir.

TÜP TİP (TUBE TYPE)

2 çeşit tüp tip ürün bulunmaktadır. Açık cerrahide kullanılan zımbalar için tüp tipi yama. Torakoskopik cerrahide kullanılan zımbalar için tüp tipi yama.

Kullanım alanları:

Akciğer

Obezite

Pankreas


ÜRÜN KATALOGLARI